Çerez Açık Rıza Beyanı

Son Güncelleme Tarihi: 21.04.2022

Aşağıda bilgileri verilen “Lytera” tarafından yönetilen lytera.io internet sitesinde ziyaret eden ve kullanan kişilerin kullanım deneyimlerini geliştirmek, ziyaret ve kullanıcı analizi yapabilmek, hızlı, seri ve işler bir hizmet sunabilmek, işlem güvenliğini sağlamak, kullanıcı arayüzünün kişiselleştirilebilmesi ve gibi amaçlarla bazı çerezler kullanılmaktadır. Çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ve www.allaboutcookies.org üzerinden ulaşılabilir.

  • Unvan : Lytera Teknoloji A.Ş.
  • Kuruluş : 21.04.2022
  • MERSİS : 0609117449300001
  • Vergi : Erenköy Vergi Dairesi – 6091174493
  • Ticaret Sicil : İstanbul TSM – 376428-5
  • Adres : SUADİYE MAH. BAĞDAT CAD. A BLOK NO: 399B KADIKÖY/İST
  • E-Mail : [email protected]

Lytera; sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla altyapı ve analiz konularda yurt içi ve dışında faaliyet gösteren üçüncü kişi ve firmalardan hizmet alabilmektedir. 

Kullanıcı ve ziyaretçilerin kişisel verileri, çerezler vasıtasıyla kendi cihazlarında depolanmakta ve lytera.io aracılığıyla Lytera tarafından Lytera’nın üçüncü kişi ve firmalardan aldıkları hizmet kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında herhangi bir kişisel verinin yurt dışında bulunan sunucular üzerinde tutulması dahi yurt dışına aktarım olarak kabul edilmekte ve ilgili kişisel veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerekli kılmaktadır.

Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Lytera’dan beklediği hizmetin tam ve gereği gibi sağlanabilmesi, geliştirilmesi gibi amaçlarla kişisel veriler, zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ancak bu aktarım; Lytera’nın iş ortaklarına doğrudan veri aktarılması şeklinde gerçekleşmemektedir. Kullanıcıların ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin üçüncü kişi ve firmaların sağlamış olduğu depolama ve altyapı hizmetleri ile ilgili olarak elektronik ortamda güvenilir bir şekilde barındırılması suretiyle gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle; Kullanıcı ve ziyaretçilerin kişisel verileri, kendi cihazlarında depolanırken yalnızca işleme faaliyeti, Lytera’nın iş ortakları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, bu metni onaylararak zorunlu olan çerezler ile tercih edilen çerezler aracılığıyla Lytera tarafından elde edilen kişisel verilerin kayıt, analiz, geliştirme amaçları doğrultusunda işlenmesine rıza gösterebilir.

  • Tercihe bağlı çerezler aracılığıyla elde edilebilecek kişisel verilere ilişkin verilen rıza, kullanıcı veya ziyaretçinin bu konuda “tercih etme” aksiyonunu alması ile verilmiş olur.
  • Ancak zorunlu çerezler aracılığıyla elde edilebilecek kişisel verilere ilişkin rıza ise kullanıcı veya ziyaretçiye yapılan çerez bildiriminin onaylanması veya ve herhangi bir onay vermeksizin sitenin kullanılmaya devam etmesi ile verilmiş olur.

Belirtmek gerekir ki; Lytera, zorunlu çerezler olmaksızın lytera.io üzerinden faaliyet gösteremeyecektir. Kişisel verilerin korunması mevzuatına da uygun şekilde kullanıcı ve ziyaretçilerin Lytera’dan beklediği hizmetin sağlanması zorunlu çerezlerin kabul edilmesine bağlıdır.

Bu nedenle; zorunlu çerezlere rıza göstermeyen veya verdiği rızayı geri alan kullanıcı ve ziyaretçiler, Lytera’dan beklediği hizmeti alamayabilecektir. Aksi şekilde lytera.io’yu kullanmaya devam eden kullanıcı veya ziyaretçilerin zorunlu çerezlere rıza gösterdiği kabul edilir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler vermiş oldukları açık rızayı diledikleri zaman çerez ayarlarını güncelleyerek geri alabilir. 

Kullanıcı ve ziyaretçiler, Lytera’nın çerezler ile ilgili olarak sunduğu açık rıza beyanı, bilgilendirme metinleri ve aydınlatma metninin okunabilir ve erişilebilir bir şekilde kendilerine sunulduğunu, çerez bildirimleri ve ayarları aracılığıyla kendilerine sunulan tercihlerden haberdar olduklarını ve bu ayarların kendileri tarafından belirlendiğini, çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarılmasına dair açık rıza verilmesine ilişkin yeterli bilgiye sahip olduklarını kabul ve beyan eder.

Lytera'ya Katıl!
Lytera'ya üye olarak araştırma raporlarına ve veri platformuna (yakında) erişebilirsiniz!
Üye Ol