Blok zincir teknolojisinin faydalarından en yüksek seviyede yararlanmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirici ekipleri, yavaş işlemler ve yüksek komisyon ücretleri ile baş edebilmek adına yani ağı ölçeklemek için çeşitli öneriler getirdi. Bu yazı, getirilen önerilerden biri olan optimistic rollup yaklaşımını kullanan Arbitrum’u ve onun ekosistemini ele alacak.

Ölçeklenme Problemi ve İkincil Katman (Layer-2)

Blok zincir ölçekleme problemi, ağın kısa bir süre içinde büyük miktarda işlem yapma konusundaki sınırlı kabiliyetini ifade eder. Bir sistemin sunabileceği en yüksek performans, onu oluşturan temel bileşenlerden en yavaş/verimsiz olanı yani darboğazı ile sınırlıdır. Bir blok zincirin ölçeklenme yeteneği ise ölçeklemeyi engelleyen darboğazlarla nasıl baş ettiğiyle ilgilidir.Darboğaz problemleriyle baş etmek için önerilen yöntemlerden biri ise; bu problemleri bir veya birkaçını ağın dışına yani ikincil katmana (Layer-2) taşımaktır. Örneğin; birçok sistemde, akıllı sözleşme çalıştırmanın maliyeti en büyük ölçeklenebilirlik darboğazıdır ve yürütme (execution) darboğazını çözmek için önerilen bir yol, ağı oluşturan düğümlerin akıllı sözleşmeyi çalıştırmamasıdır. Akıllı sözleşmeyi yürütmek için protokol, ekonomik olarak teşvik ettiği veya çeşitli denetim mekanizmaları kurduğu ana ağ dışındaki bir aktörden yardım alır.Yürütücüyü, zincirüstü teşvik ve kanıt kontrol yöntemleriyle verimli bir şekilde çalışmaya zorlamaya yönelik ikincil katman tasarımlara ise Rollup diyoruz.