Web3 yeni olsa bile yönetişim (governance) hayatımıza yeni giren bir konsept değil. İnsanoğlu tarihi boyunca ortak kararlar almak için pek çok organizasyon, yönetim mekanizması, oluşturdu ve bu mekanizmaların yürütülmesinde farklı zorluklar yaşadı. Antik Yunan’da vatandaşların toplu politik kararları almak için bir araya geldiği Atina Meclisi dünyanın ilk çok uluslu şirketi, riski sermaye paydaşlarıyla dağıtmak amacıyla kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi ve bir ülkenin kaderini belirlemek için Kurtuluş Savaşı dönemindeki Anadolu’nun dört bir yanından temsilcilerin oluşturduğu Gazi Meclisi bu yönetim mekanizmalarına örnek verilebilir.

Konu Web3 olduğunda, gerçek hayattaki kadar somut örnekler vermek güç olsa da Decentralized Autonomous Organization’lara büyük resimden bakacak olursak kripto para projelerinin, DeFi protokollerinin, sadece bir amaç uğruna birleşen kripto komünitelerinin karar mekanizmasına ihtiyaç duymasından kaynaklanan bir gereklilik olduğunu söyleyebiliriz.

ethereum.org’a göre DAO’lar, dünyanın neresinde olursa olsun aynı fikirde veya görüşte olan insanların, birlikte güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan, üyeleri tarafından toplu olarak yönetilen online bir kurum, dernek, işletme olarak tanımlanır. Herhangi bir işletmenin, vakfın, kurumun hayatına devam edebilmesi için ihtiyacı olan bir banka hesabı olduğu gibi DAO’ların da çoğunluk yüzdesinin kendi tokeni olduğu hazineleri bulunur. Bu hazineler, ortak bir kararla DAO’larda çalışan üyelere, proje geliştirilmesi için kurgulanan hibe programlarına ve çeşitli satın almalarda kullanılabilir.