• Ethereum Layer-2 ölçekleme çözümleri, köprüleme problemini beraberinde getirir.
  • Orbiter Finance, varlıkların Rollup’lar arasında taşınmasını sağlayan merkeziyetsiz bir optimistik köprü uygulamasıdır.
  • Orbiter Finance, Maker (Yapıcı) ve Sender (Gönderici) aktörlerinin yer aldığı, sürecin güvenliğinin bir dizi akıllı kontrat ile sağlandığı bir sistemle çalışır.