• Kimlik ve veri kavramları özelinde Web3’ün bize en büyük katkısı, Web2’nin aksine bu iki alanda tüm kontrolü üzerimize alabilmeyi sağlamaktır.
  • Web2’nin halihazırda var olan sorunlarını Web3 üzerinde çözmekle kalmayıp, birlikte çalışabilirlik ilkesiyle aktivitelerimizi daha verimli gerçekleştirebileceğiz.
  • “your data, your money.”
  • DeFi protokolleri üzerinde yaratılabilecek bir finansal döküman kimliğiyle projeler açısından sermaye verimliliğini, kullanıcılar açısından teminat verimliliği sağlayabiliriz.
  • Son zamanlarda blok zinciri üzerinde finansal araçların yanı sıra daha sosyal konular üzerinde projeler çıkmaya başladı; örneğin ARCx Money, Polygon üzerinde DeFi kredi notu oluşturmak için çalışmakta.
  • Orta-uzun gelecekte hem kamu hem de özel sektörün Web3 ekosistemine dahil olmaları ile birlikte, birçok uğraştırıcı bürokratik süreci cüzdanımızla yapacağımız tek bir işlemle elimine edebiliriz.