• Bireylerin sosyalleştiği ve yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği merkezi sosyal medya uygulamalarının bireyler açısından önemi her geçen gün daha da artıyor.
  • Merkezi sosyal medya platformları bireyler için neredeyse hayati bir nitelik kazanmışken, bu platformlara ve bu platformların tuttuğu verilere erişim ve bu verilerin gizliliği, güvenliği, sahipliği farklı açılardan önemli bir problem haline gelmiş durumda.
  • İnternetin geleceği olarak ifade edilen ve temelde, sahipliği ve kontrolü son kullanıcılara yani bireylere vermeyi amaçlayan Web3, blok zinciri tabanlı alternatif uygulamalar, merkezi sosyal medya uygulamaları kaynaklı temel problemleri çözmeyi hedefliyor.
  • Lens Protokol, üzerinde üretilen her bir içeriğin içerik üretici tarafından sahip olunduğu ve kontrol edildiği, bu içeriğin farklı şekillerde paraya çevrilebildiği, şeffaf ve izin gerektirmeyen yapıda tasarlanmış, üzerindeki tüm araçların önemli ölçüde özelleştirilebildiği ve üzerine farklı uygulamaların inşa edilebildiği bir altyapı olarak merkezi sosyal medya uygulamalarına önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
  • Lens Protokol üzerinde inşa edilen, farklı nitelikte merkeziyetsiz uygulamaların sayısı ve bu uygulamaların kullanım oranı her geçen gün artıyor.
  • Lens Protokol, yerleşik olarak sunduğu ve özelleştirilebilir merkeziyetsiz yönetişim modeli ile sosyal DAO konseptine yeni bir ivme kazandırıyor.
  • Lens Protokol’ün, sunduğu özellikler ve bir altyapı olarak çok sayıda protokol, kullanıcı tarafından kabul görmesi ile Web3 teknolojilerinin hakim olacağı yakın gelecekte merkeziyetsiz sosyal medya kurgusunu domine etme potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.