• Modüler blok zinciri mimarileri, farklı ihtiyaçlara çözüm sunacak alternatifler oluşturulması adına önem arzederken, Celestia bu alanda yenilikçi çözümler sunabilmektedir.
  • Veri erişilebilirliği (Data Availability) ve Konsensüs fonksiyonlarını, farklı uygulama katmanlarına sunabilecek bir çözüm üreten Celestia, alternatif mimarilerin geliştirilmesi adına anahtar bir noktada yer almaktadır.
  • Veri erişilebilirliğini, örnekleme aracılığıyle güven altına alıyor olması ölçeklenme konusunda depolama alanı problemini çözmektedir.
  • Celestium, Celestia ve Ethereum üzerine inşa edilebilecek Layer-2 çözümleri için zincir-dışı veri saklama konusunda daha güvenli bir alternatif oluşturabilir.
  • Cevmos, Rolluplara özel ve EVM tabanlı bir settlement layer (uzlaşma katmanı) oluşturması ve Recursive Rollup (Rollup içinde Rollup) yapısı ile Layer-2 çözümler için tercih edilebilecek bir mimari hedeflemektedir.