• Finans ve kişilerin finansal enstrümanlara ulaşımı kapitalizm özelindeki borç ekonomisi içerisinde büyük bir yer kaplıyor.
  • Merkeziyetsiz finans uygulamaları içerisinde yer alan Goldfinch protokolü, gerçek dünya ekonomisi ve kripto ekonomisini birbirine bağlayarak finansal enstrümanlara ulaşımı kolaylaştırıyor.
  • Goldfinch, DeFi uygulamalarında gördüğümüz “over-collateralization” yani fazla/aşırı teminatlandırma yöntemi yerine, kendi uygulamaları olan “trust through consensus” yani mutabakat yoluyla güven mekanizmasını kullanmakta.
  • Goldfinch, bugüne kadar işletmelere 100 milyon dolar tutarında kredi sağlamış bulunmaktadır. En çok kredi sağlanan işletmelerin bağlı olduğu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, Nijerya, Filipinler ve Meksika bulunmakta.
  • Goldfinch ekosistemi içerisinde Backers yani Finansörler, Auditors yani Denetleyiciler, LP Providers yani Likidite Sağlayıcıları ve Borrowers yani Kredi Alan İşletmeler yer almaktadır ve sistemin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bütün öznelerin birbirleriyle uyumlu hareket etmesi gerekmektedir.