Okumak uzun geldiyse; 

  • Ethereum, rollup merkezli bir yol haritası benimsedi ve yürütme katmanının ölçeklenebilirliğinin rolluplar tarafından yapılması hedeflenmektedir. 
  • Geçtiğimiz dönemde bazı rolluplar tokenize olmayı tercih etti ve bu tokenler platformun büyümesinde kilit rol oynadı. 
  • Bu yazıda tokenize olan rolluplardan Optimism (OP), Metis ve DYDX’in tokenomik ve mimari detayları eleştirel bir gözle değerlendiriliyor.